Streamer Pro og iPhone

Nogle brugere oplever, at opkald kan gå tabt pga. svigtende forbindelse mellem deres iPhone og Streamer Pro. Oticon er i tæt dialog med Apple og arbejder hårdt på at finde en løsning.

Indtil der er fundet en endelig løsning på problemet, kan du bruge nedenstående metode til at forbedre forbindelsen mellem din Oticon ConnectLine Streamer Pro og iPhone.

Det er vigtigt at bemærke, at den midlertidige løsning kun fungerer, såfremt kun én telefon eller telefonadapter parres med Streamer Pro.

Sådan får du Streamer Pro til at fungere med iPhone

Slet alle de eksisterende parringer på både Oticon ConnectLine Streamer Pro og alle parrede telefoner. Sidstnævnte er nødvendigt, da tidligere tilknyttede telefoner automatisk parres med Streamer Pro igen – selvom enheden har slettet alle parringer.

Derefter følger du disse seks trin:

  • Sluk alle telefoner.
  • Slet parringerne på Streamer Pro (hold tænd/sluk-knappen nede samtidig med volumenknap “op”, indtil Streamer Pro lyser konstant blå i toppen).
  • Sluk Streamer Pro.
  • Slet alle parringerne på alle tilsluttede iPhones og iPads.
  • Tænd Streamer Pro og foretag parring med én telefon.
  • Tv-adapteren kan parres igen, men ikke flere telefoner eller telefonadaptere.

Når Oticon og Apple har fundet en permanent løsning, vil det være muligt at bruge Streamer Pro uden ovenstående midlertidige løsning.