Søger du en vejledning til, hvordan du parrer COM-DEX og COM-DEX Remote Mic med din mobiltelefon? Få svaret her!

Vi anbefaler først at parre telefonen med COM-DEX og derefter med COM-DEX Remote Mic.

TRIN 1

PARRING AF COM-DEX MED EN MOBILTELEFON:

  1. Sørg for, at COM-DEX Remote Mic er slukket
  2. Luk halsslyngen på COM-DEX. Lysdioden på siden af COM-DEX begynder at blinke rødt og blåt
  3. Slå Bluetooth til på mobiltelefonen
  4. Vælg COM-DEX fra listen over Bluetooth enheder i Bluetooth menuen

TRIN 2

PARRING AF COM-DEX REMOTE MIC MED COM-DEX:

  1. Slå Bluetooth fra på mobiltelefonen
  2. Når halsslyngen er lukket, begynder lysdioden på siden af COM-DEX at blinke rødt og blåt. Hvis ikke, så åbn halsslyngen i 20 sekunder, og luk den igen
  3. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde for COM-DEX Remote Mic. Lysdioden øverst på COM-DEX Remote Mic begynder at blinke rødt og blåt
  4. Forbindelse mellem COM-DEX Remote Mic og COM-DEX er oprettet, når lysdioden øverst på COM-DEX Remote Mic lyser grønt
  5. Slå Bluetooth til på mobiltelefonen, og vælg COM-DEX fra listen over Bluetooth enheder

COM-DEX REMOTE MIC – LYSINDIKATORER

COM-DEX REMOTE MIC – LYSINDIKATORER

Download denne vejledning som PDF >